Disclaimer

Privacy beleid

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie.

Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Caractère nv gevestigd te 9420 Erpe Mere, Gentsestraat 20, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om via e-mail op de hoogte te worden gehouden van het laatste nieuws en promoties, om uw informatieaanvragen te verwerken en voor de verwerking en het registreren van uw boeking in ons reserveringssysteem). Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft ingeschreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere producten en diensten die u kunnen interesseren.
Caractère zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken. Alleen de personen die hiertoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot de gegevens relevant voor de uitvoering van hun opdracht.
Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Caractère vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Caractère geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.
We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kosteloos, verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar info@caractere.be of per post naar het bovengenoemd adres. Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd worden door Caractère. U dient zich ervan bewust te zijn dat Caractère niet verantwoordelijk is voor de privacy-praktijken op dergelijke websites en dat dit Privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website verzameld worden.

CookiesOnze website maakt gebruik van cookies, deze maken het mogelijk uw computer te herkennen als u verbinding maakt met onze website. U kan hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. U kan cookies weigeren via de browserinstellingen, maar dan kan

Onze website maakt gebruik van cookies, deze maken het mogelijk uw computer te herkennen als u verbinding maakt met onze website. U kan hiermee niet persoonlijk geïdentificeerd worden. U kan cookies weigeren via de browserinstellingen, maar dan kan u niet langer genieten van alle functies op de website.

Herroepingsrecht

Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken is dit herroepingsrecht niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.
Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.

Algemene en bijzondere reisvoorwaarden

Download de reisvoorwaarden

Gebruik Caractère betaallijn 0902-88014

Op 22/09/2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12/09/2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13/06/2015 betreffende de electronische communicatie.

Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

Dienstenaanbieder : CARACTERE NV, Gentsestraat 20, 9420 Erpe-Mere, KBO-nr. 0474874188
BTW-nr. : BE0474874188
Omschrijving : dienst voor opvragen van informatie betreffende reizen met Caractère in Zuid-Europa
Prijs van de dienst : €1 per minuut
Bij klachten: e-mail : info@caractere.be , Tel: +32 (0)53 63 00 77